Diensten

Verrichten van ontwerp, architectuur engineering, advies en bouworganisatie werkzaamheden zijn de activiteiten van MSDB Consultancy. Het zoeken naar de juiste duurzame bouw en installatie toepassingen, in lijn van het energieakkoord, is het uitgangspunt in de aanpak van alle deelgebieden.

 • Ontwerp – Architectuur
 • Bouwadvies en techniek
 • Calculaties
 • Budgetbewaking
 • Aanbestedings- en Gunningsadviezen
 • Bouwaanvragen – Omgevingsvergunningen
 • Bouworganisatie en begeleiding
 • Second opinium
 • Klachtenonderzoek
 • Herstelbeoordeling
 • Verbeterakties
 • Detailbeoordeling

Management activiteiten zijn:

 • Ad interim management
 • Projectmanagement
 • Contractmanagement
 • Planning & Cost Control-management
 • Constructiemanagement

Ad interim management kan breed worden ingezet. Bijvoorbeeld incompany lopende zaken ter hand nemen, onderzoek doen naar huidige situaties en verbetervoorstellen doen voor efficiëntere bedrijfsvoering. Anderzijds  kan de interim manager worden ingezet als gedelegeerd opdrachtgever of als coach voor RVB of coachen van opdrachtgevers of verantwoordelijken van vastgoedportefeuilles. Ook indien inzet is gewenst voor verbetering in besturing en kostenstructuur van huisvesting: hoe is de financiering gestructureerd en wie heeft zeggenschap over de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening en wie is budgethouder? Kortom: hoe is de exploitatie georganiseerd?
Verder kan ingezet worden bij duurzaam aanbesteden in EU verband. In co-makership kan een significante kostenbesparing worden gerealiseerd op een wijze die past bij een gewenste projectbesturing.

Projectmanagement activiteiten worden in regie vorm uitgevoerd ten behoeve van kleinschalige en/of  grote integrale complexe projecten, veelal in teamverband met opdrachtgever.  Projecten kunnen op “single source” gerichte verantwoordelijkheid worden aangestuurd op tijd, geld en kwaliteit.

Onder contractmanagement vallen samengestelde bouwcontracten/aanbestedingen* al dan niet in EU verband en kunnen alle disciplines omvatten, alsook inkoopcontracten op gebied van facility management en vastgoed.

* i.a. EPC engineering procurement construction

Planning en Cost Control voeren wij uit als specialisme voor het ondersteunen, aansturen en bewaken van grote integrale projecten.

Constructiemanagement richt zich op de leveringen- en/of op kwaliteit van uitvoeringsactiviteiten in detail volgens project parameters of op het monitoren van het proces en/of onderdelen of het geheel op basis van contractspecificaties.
Voor bouwactiviteiten kan dagelijks toezicht worden ingezet.

Reacties zijn gesloten.